Үргүйдлийн оношилгоо эмчилгээ

Хамрах хүрээ

  • Өндгөн эсийг соруулж авах ажилбар ( OPU )
  • Эр бэлгийн эсийн шинжилгээ
  • Төмсөгнөөс эр эс гаргаж авах ажилбар ( TESE )
  • Умайд эр эс цацах ажилбар ( IUI)
  • “Хуруу шилний хүүхэд“ мэс ажилбар ( IVF)
  • Хөлдөөсөн үр хөврөлийг эхийн умайд шилжүүлэн суулгах ажилбар(Cryo ET)
  • Үр хөврөлийг эхийн умайд шилжүүлэн суулгах ажилбар ( ET )

Манай эмчилгээ үйлчилгээ

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОНОШЛОГОО ЭМЧИЛГЭЭ
Дэлгэрэнгүй
ҮРГҮЙДЛИЙН ОНОШЛОГОО ЭМЧИЛГЭЭ
Дэлгэрэнгүй
ЛАБОРАТОРИ
Дэлгэрэнгүй