Эмэгтэйчүүдийн оношилгоо эмчилгээ

Үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын үе шат

  • Ресепшн дээр ID бүртгэл нээлгэх
  • Координатораас анхан шатны мэдээлэл, зөвлөгөө авах
  • Эмчид үзүүлж, эмчилгээний төлөвлөгөө гаргах
  • Эмэгтэйчүүдийн хэт авиан шинжилгээ, эрэгтэйчүүдийн бэлгийн эсийн шинжилгээ болон бусад холбогдох лабораторийн шинжилгээг бүрдүүлнэ
  • Төлөвлөгөөний дагуу хуваарьт эмчилгээг эхлүүлэх
  • "Өндгөн эс соруулах" ажилбарт орох
  • Өндгөн эсийн цитоплазмд эр эсийг оруулах
  • Үр хөврөлийг эхийн умайд шилжүүлэн суулгах
  • Эр бэлгийн эс болон үр хөврөлийг хөлдөөж, хадгалах